VỀ CHÚNG TÔI
Sun* Startup Studio
Join us TOGETHER WE MAKE IT!

Sun* Startup Studio Vietnam là Ban hỗ trợ khởi nghiệp thuộc tập đoàn công nghệ Sun Asterisk Việt Nam (Sun*).

Công xưởng cho ra đời các công ty khởi nghiệp công nghệ thông tin với thế mạnh là hệ sinh thái hỗ trợ đa nguồn lực: Vốn - Công nghệ - Thị trường.

Với mục tiêu TOGETHER WE MAKE IT! chúng tôi tạo nên sự chuẩn bị bài bản và phù hợp nhất, phục vu tối đa cho lộ trình phát triển và gọi vốn thành công của các startup.

Sun* Startup Studio
Dự án
Startups của chúng tôi
Nguồn lực
LIÊN HỆ

Hợp tác cùng Sun* Startups ngay hôm nay!

PDF/PPT
PDF/PPT

*Bằng việc nhấn nút gửi, bạn đã đồng ý nhận thông tin từ Sun*.